Tuesday, July 04, 2017

IT-opptur for Indias kasteløse


Bruker sosiale medier 

Menneskerettighetsorganisasjonen PVCHR er profilert i India og får støtte fra blant annet EU til sitt arbeid mot diskriminering og overgrep mot daliter. 
Leder Lenin Raghuvanshi, som selv kommer fra en velstående høykastefamilie, snakker med forakt om kastesystemet. 
– Dessverre har vi en lang vei å gå før det oppheves i praksis, sier Raghuvanshi. Han forteller hvordan stadig nye, marginaliserte grupper tar i bruk IT-teknologi og sosiale medier for å bedre sin sosiale og økonomiske status. I PVCHR oppfordrer og veileder de flere marginaliserte grupper til å fortelle sine egne og andres historier om diskriminering og forfølgelse gjennom sosiale medier. 
– IT er et utmerket redskap for aktivisme, og spesielt for daliter, urbefolkning, slumbeboere og andre marginaliserte grupper som vanligvis ikke har tilgang til formelle arenaer og media, sier Raguvanshi, og viser til at både internett, datamaskiner og mobiltelefoner er blitt svært billig i India. Human Rights Watch krevde nylig at indiske myndigheter gir bedre beskyttelse for dalit-aktivister, fordi mange blir forfulgt og truet på livet for sitt engasjement for de kasteløse. Lenin Ragunvanshi har selv opplevd det.
– Jeg blir trakassert og får drapstrusler hele tiden, sier han, og viser frem meldinger på mobiltelefonen. 
– Men jeg lar meg ikke skremme. Skulle jeg bli drept, vil dalit-saken få enda mer oppmerksomhet og myndighetene vil bli ansvarliggjort på en måte de helt sikkert ikke ønsker, sier han og trekker på skuldrene.
http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/nyheter---tidligere-ar/2012/it-opptur-for-indias-kastelose/
#dalit #varanasi #u4humanrights

No comments: