Thursday, September 28, 2006

EN SKOLA och 24 timmars kök för 500 svältdrabbade barn

Jag skrev 300 barn dock har jag precis fått ett email från PVCHR som säger att en färsk beräkning säger 500 barn som lider av svält. Donera generöst snälla!! Kram-Parul

EN SKOLA och 24 timmars kök för 500 svältdrabbade barn

Kära vänner,

Jag är så oerhört tacksam för ert fantastiska och kontinuerliga stöd. Jag undrar om era vänner/familjer/företag skulle vara intresserade av att skänka pengar, allt från 1 krona till 49 000 SEK. Jag har ett organisationsnummer skulle det behövas för företagssponsring. Företag får gärna skylta med sin sponsring på alla möjliga sätt.

Jag har undersökt med mina olika kontakter i Indien, och hittat ett svält drabbat område med 10 byar som innefattar 500 barn i Uttar Pradesh. Gruppen heter PVCHR och har jobbat i området i 13 år. Vår skola/24 timmars köket kan, enligt PVCHR placeras på ett sätt så att skolan/köket är tillgängligt för alla byar att ta sig till. Jag kommer att personligen vara i området så fort jag har pengarna som behövs.

Skolan/köket kommer att ha mat 24 timmar om dygnet och lärare och sk. social workers under dagen. Tanken är; först mat, växande tillit till sin omgivning och sedan lek och skola.

Budgeten för detta är till en början ca. 400 000 Indiska rupees, dvs. ca. 60 000 SEK, jag har 11 000 SEK och behöver enbart 49 000 SEK.

Projektets konto är NORDEA: 3480 5634235

Tusen tack för varenda krona som ni stöttat dessa barn med,

Kramar- Parul